Allt är fixat! ,  så Välkommen till nya LokReg! 
 sidan har visats för 10 besökare.´
wikivisitorcounter=13 pagevisitorcounter=10

Sida om serietillverkade modellers mått och annan data. (Syfte Och målsättning)
Alla kan ändra/lägger Till Saker på LokReg och annan information, så har du sett ett fel eller
har information som skulle passa skriv in det.

Diskutera Sidan här kan vi chata/diskutera hur sidan ska/bör se ut.

Test Sida för att kolla edit funktionen, gör inget om innehållet på just denna sida
försvinner eller ändras för den finnst till för att testa på. 


Nya sidor för olika spårvidder      Skalans namn inom parantes                              
 Skalamodeller
45.0 mm (LGB)
16.5 mm (H0)
12.0 mm
  9.0 mm (N)
  4.5 mm    
Förebildernas mått
1524 mm
1435 mm 
1217 mm  
1188 mm 
1101 mm 
1067 mm 
  891 mm 
  802 mm 
  700 mm 
  600 mm 
  544 mm 
             
http://home.swipnet.se/~w-85713/rail/railvaria.htmFörklaringar:
Europeiska systemet för att beskriva axelföljder.
Amerikanska systemet för att beskriva axelföljder

Uppmätning av lok med 3-axliga boggier

Under en del av registrets historia (rev. 140 -- 155*) fanns en instruktion med definitioner av tabellrubrikernas måttbenämningar tillhandahållen av "Lgrfbs".
*= finns inte kvar.
"Avstånd mellan boggicentrum ....... = Mått på avståndet mellan boggi "A" & "B":s vridcentrum"


Om Lgrfbs själv var medveten om visheten i denna anvisning må vara osagt men min egen slutsats är dock precis densamma.

Hos förebilderna är det inte direkt ovanligt att boggiers vridningscentrum inte är placerat på halva avståndet mellan ytteraxlarna (geometriska centrumet). Det gäller i all synnerhet 3-axliga boggier, men förekommer även för 2-axliga. Även hos modeller förekommer samma fenomen, som framgår av en av tabellerna för H0-lok. Varför bry sig om det då?

Om boggiens vridcentrum sitter på olika avstånd från dess ändar betyder det också att sidoutslaget för jämförbara delar av boggien kommer att bli olika stort i ytter resp innerändan vid gång i kurva. Vill man ha möjlighet att bedöma hur en vald förebilds utrustningsdelar som sitter fast i lokkorgen, men som når ner under boggidelars överkant kan komma att inkräkta på rörelseutrymmet, kan denna information var nyttig.

Om man utöver detta anser sig behöva måttet mellan boggiernas geometriska centrum så finns ju det också att tillgå. Lite enkel aritmetik med de tre övriga givna måtten enligt: Total hjulbas - Avst 1:a - 2:a axel - Avst 2:a - 3:e axel = Avstånd mellan boggiernas geometriska centrum.
 
//Nitton


Kan någon tala om till vilken undersida dessa ska?
//Lgrfbs

-- Förebildernas mått --

Lista över 4-axliga boggielok med måtten omräknade till 1:87 inom parentes, och till 1:160 inom hakparentes.
Flytta
till sidan
Lok Litt Axelföljd Avstånd mellan boggicentrum
Hjulbas boggie Diameter löphjul Total hjulbas Anmärkning
Bg, Bs Bo´Bo´ 5200(59,8) 2800(32,2) 1060(12,2) ?? ??
Bk Bo´Bo´ 6050(69,5 ) 2950(33,9) 1200(13,8) 9000(103,5) ??
Bt Bo´Bo´ 7800(89,7) 3000(34,5) 1300(14,9) ?? ??
Ha, Hb Bo´Bo´ 5350(61,5) 2500 (28,7) 986 (11,3) 7850(90,2) ??
Hc Bo´Bo´ 5700(65,5) 2800(32,2) 1100(12,6) 8500(97,7) ??
Hg Bo´Bo´ 5700(65,5) 2800(32,2) 1100(12,6) 8500(97,7) ??
Oc B´B´ 4200(48,3 ) 2900(33,3) 1350(15,5) 8300(95,4) ??
Ra Bo´Bo´ 7800(89,7) 2900(33,3) 1300(14,9 ) 10700(123,0) ??
Rb1 Bo´Bo´ 7700(88,5) 2700(31,0) 1300(14,9) 10400(119,5) ??
Rb2 Bo´Bo´ 7700(88,5) 3000(34,5) 1300(14,9) 10700(123,0) ??
Rb3 Bo´Bo´ 7700(88,5) 2900(33,3) 1300(14,9) 10600(121,8) ??
Rc Bo´Bo´ 7700(88,5) 2700(31,0) 1300(14,9) 10400(119,5) ??
Rm Bo´Bo´ 7700(88,5) 2760(31,7) 1250(14,4) 10460(120,2) ??
Rz Bo´Bo´ 7700(88,5) 2700(31,0) 1300(14,9) 10400(119,5) ??
T42 Bo´Bo´ 7620(87,6) 2438(28,0 ) 1016(11,7) ?? ??
T43 Bo´Bo´ 7000(80,5)[43,8] 2400(27,6)[15,0] 1015(11,7)[6,3] ?? ??
T44 Bo´Bo´ 7000(80,5)[43,8] 2400(27,6)[15,0] 1015(11,7)[6,3] ?? ??
T45 Bo´Bo´ 7200(82,8) 2440(28,0) 1100(12,6) ?? ??
Tb Bo´1Bo´ 9300(106,5) 2400(27,6) 1015(11,7) ?? ??
X2 Bo´Bo´ 9500(109,2) 2900(33,3) ?? ?? ??
Xoa7 2´Bo´ 16250(186,8) 2800(32,2) ?? ?? ??
Y1 (1A)´(A1)´ 15320(176,1) 2450(28,2) 920(10,6) ?? ??
Y2 ?? ?? ?? ?? ?? ??
Y3 B´B´+2´2+2´2+2´2 76120(875,0) ?? ?? ?? ??
Y6 B´2´ 10700(123,0) 2000 (23,0) 676(7,8) ?? ??
Öc Bo´Bo´ 5350(61,5) 2500(28,7) 986(11,3) ?? ??

Lista över 6-axliga boggielok med måtten omräknade till 1:87 inom parentes, och till 1:160 inom hakparentes.
Flytta
till sidan
Lok Litt Axelföljd Avstånd mellan boggicentrum
Avst 1:a - 2:a axel Avst 2:a - 3:e axel Diameter drivhjul Diameter löphjul Total hjulbas Anmärkning
Ma Co´Co´ 8600(98,9) 2100 (24,1) 2100 (24,1) 1300(14,9) -- 11800(135,6) ??
Mg Co´Co´ 8600(98,9) 2200 (25,3) 2000 (23,0) 1100(12,6) -- 12000(137,9) ??
T41 (A1A)' (A1A)' 7700(88,5) 1600(18,4) 1600(18,4) 1015/800/1015 (11,7/9,2/11,7) ?? 10900(125,3) ??
TMX (A1A)' (A1A)' 10300(118,4) 1700(19,5) 1700(19,5) 1015(11,7) 950(10,9) 13700(157,5) ??
TMY Co´Co´ 10300(118,4) 2000(23,0) 2000(23,0) 1015(11,7) ?? 14300(164,4) ??

Lista över ramverkslok med måtten omräknade till 1:87 inom parentes, och till 1:160 inom hakparentes.
Flytta
till sidan
Lok Litt Axelföljd Diameter drivhjul Diameter löphjul Avst 1:a - 2:a axel Avst 2:a - 3:e axel Avst 3:e - 4:e axel Avst 4:e - 5:e axel Avst 5:e - 6:e axel Total hjulbas Anmärkning
D 1´C1´ 1530(17,6) 980(11,3) 2000(23,0) 2000(23,0) 3400(39,1) 2000(23,0) -- 9400(108,1) Koppelstångslok, blindhjul
Da 1´C1´ 1530(17,6) 990(11,4) 2000(23,0) 2000(23,0) 3400(39,1) 2000(23,0) -- 9400(108,1) Koppelstångslok, blindhjul
F 1´Do1´ 1530(17,6) 980(11,3) 2370(27,2) 2030(23,3) 2800(32,2) 2030(23,3) 2370(27,2) 11600(133,3) --
Oa, Ob 1´C 1100(12,6) 750(8,6) 1900(21,8) 2300(26,4) 2000(23,0) -- -- 6200(71,3) Koppelstångslok, särskilt arr, blindhjul
Od D 1350(15,5) -- 1450(16,7) 3450(39,7) 1450(16,7) -- -- 6350(73,0) Koppelstångslok, särskilt arr, blindhjul
Oe, Of 1´C 1530(17,6) 850(9,8) 2200(25,3) 1625(18,7) 3275(37,6) -- -- 7100(81,6) Koppelstångslok, blindhjul
Pa 2´B2´ 1575(18,1) 970(11,2) 2000(23,0) 1600(18,4) 2900(33,3) 1600(18,4) 2000(23,0) 10100(116,1) Koppelstångslok, särskilt arr, blindhjul
Pb 2´B 1350(15,5) ?? 2000(23,0) 1500(17,2) 3500(40,2) -- -- 7000(80,5) Koppelstångslok, blindhjul
Pb 1´C1´ 1350(15,5) ?? 2000(23,0) 1900(21,8) 3500(40,2) 2000(23,0) -- 9400(108,1) Koppelstångslok, blindhjul
T1 1´C1´ 1300(14,9) 900(10,3) 2000(23,0) 3000(34,5) 2000(23,0) 2000(23,0) -- 9000(103,5) Koppelstångslok, blindhjul
T2/T21/T22 D ?? ?? ?? ?? ?? ?? Koppelstångslok, blindhjul
Ua, Ub, Ud-Uf C 1100(12,6) -- 1400(16,1) 2700(31,0) -- -- -- 4100(47,1) Koppelstångslok, blindhjul
Uc C 1100(12,6) -- 1600(18,4) 2700(31,0) -- -- -- 4300(49,4) Koppelstångslok, blindhjul
V1 C 1230(14,1) -- 1753(20,2) 1753(20,2) -- -- -- 3505(40,3) Koppelstångslok
V3 C 1100(12,6) -- 1750(20,1) 1750(20,1) -- -- -- 3500(40,2) Koppelstångslok
V4 C 985(11,3) -- 1625(18,7) 2815(32,4) -- -- -- 4440(51,0) --
V5 C 985(11,3) -- ?? ?? -- -- -- 4480(51,5) --
V10 C 1000(23,0) -- 1500(17,2) 2200(25,3) -- -- -- 3700(42,5) --
ÄF10 1Co1 1200(13,8) 800(9,2) 1960(22,5) 1920(22,1) 1900(21,8) 2000(23,0) -- 7780(89,4) --
MV v8a (LKAB 9-15) D ?? -- 1320(15,2) 1760(20,2) 1320(15,2) -- -- 4400(50,6) --

Lista över lokomotorer med måtten omräknade till 1:87 inom parentes, och till 1:160 inom hakparentes.
Flytta
till sidan
Lok Litt Axelföljd Diameter drivhjul Avst 1:a - 2:a axel Avst 2:a - 3:e axel Total hjulbas Anmärkning
Za B 970(11,2) 3000(34,5) -- 3000(34,5) --
Z B 600(6,9) ca: 1990(22,9) -- ca: 1990(22,9) Bjurström Typ 8
Z3 B ?? 2510(28,9) -- 2510(28,9) Bjurström Typ 15
Z3 B 700(8,1) 3000(34,5) -- 3000(34,5) --
Z3 B 850(9,8) 2980(34,3) -- 2980(34,3) --
Z43 B 970(11,2) 4000(46,0) -- 4000(46,0) --
Z49 B 970(11,2) 3000(34,5) -- 3000(34,5) --
Z49 B 970(11,2) 4000(46,0) -- 4000(46,0) --
Z61 B 985(11,3) 4000(46,0) -- 4000(46,0) --
Z62 B 980(11,3) 4000(46,0) -- 4000(46,0) --
Z63 B 985(11,3) 4000(46,0) -- 4000(46,0) --
Z64 B 850(9,8) 2650(30,5) -- 2650(30,5) --
Z65 B 985(11,3) 4000(46,0) -- 4000(46,0) --
Z66 B 985(11,3) 4440(51,0) -- 4440(51,0) --
Z68, RT40 B 920(10,6) 3000(34,5) -- 3000(34,5) --
JLJ 5 B 966(11,1) 2800(32,2) -- 2800(32,2) --

Lista över tanklok med måtten omräknade till 1:87 inom parentes, och till 1:160 inom hakparentes.
Flytta
till sidan
Lok Litt Axelföljd Diameter drivhjul Diameter löphjul Avst 1:a - 2:a axel Avst 2:a - 3:e axel Avst 3:e - 4:e axel Avst 4:e - 5:e axel Avst 5:e - 6:e axel Total hjulbas Anmärkning
J 1´C2´ 1300(14,9) 730(8,4) 2000(23,0) 1700(19,5) 1700(19,5) 1950(22,4) 1600(18,4) 8960(103,0) --
Ke, K4 C 1386(15,9) -- 1660(19,1) 2040(23,5) -- -- -- 3700(42,5) --
Kf, K2 C1´ 1386(15,9) 730(8,4) 1660(19,1) 2040(23,5) 1800(20,8) -- -- 5500(63,2) --
K7 C1´ 1400(16,1) 880(10,1) 2140(24,6) 1900(21,8) 2760(31,7) -- -- 6800(78,2) --
K9 C 1190(13,7) -- 1676(19,3) 1710(19,7) -- -- -- 3386(38,9) --
K17 C 1450(16,7) -- 1900(21,8) 1850(21,2) -- -- -- 3750(43,1) --
K20 C 1102(12,7) -- 1524(17,5) 2134(24,5) -- -- -- 3658(42,1) --
K22 C 1270(14,6) -- 2185(25,1) 2260(26,0) -- -- -- 4445(51,1) --
K24 C 1050(12,1) -- 1550(17,8) 1250(14,4) -- -- -- 2800(32,2) Tysk litt T3
K25 C 1270(14,6) -- 2082(23,9) 2108(24,2) -- -- -- 4190(48,2) --
K26 C1´ 1400(16,1) 800(9,2) 2650(30,5) 2200(25,3) 2000(23,0) -- -- 6850(78,7) --
N D 1200(13,8) -- 1300(14,9) 1300(14,9) 1400(16,1) -- -- 4000(46,0) --
N2 1´D1´ 1400(16,1) 800(9,2) 2200(25,3) 2050(23,6) 1600(18,4) 1600(18,4) 2300(26,4) 9750(112,1) --
N3 1´D 1210(13,9) 970(11,2) 2500(28,7) 1750(20,1) 1800(20,7) 1500(17,2) -- 7550(86,8) --
N4 1´D1´ 1407(16,2) 900(10,3) 2250(25,9) 2060(23,7) 1525(17,5) 1525(17,5) 2240(25,8) 9600(110,3) --
N5 1´D1´ 1295(14,9) 890(10,2) 2200(25,3) 2050(23,6) 1400(16,1) 1400(16,1) 2300(26,4) 9350(107,5) --
N6 D1´ 1275(14,7) 880(10,1) 2050(23,6) 1400(16,1) 1400(16,1) 2450(28,2) -- 7300(83,9) --
N7 D 1210(13,9) -- 1380(15,9) 1280(14,7) 1340(15,4) -- -- 4000(46,0) --
S1 1´C2´ 1400(16,1) 900(10,4) 2700(31,0) 1850(21,2) 1850(21,2) 2400(27,6) 2100(24,1) 10900(125,3) --
S3 1´C1´ 1400(16,1) 980(11,3) 2500(28,7) 1750(20,1) 1750(20,1) 2400(27,6) -- 8400(96,6) --
S6 1´C1´ 1540(17,7) 970(11,2) 2500(28,7) 1750(20,1) 1750(20,1) 2400(27,6) -- 8400(96,6) --
S7 1´C1´ 1400(16,1) 880(10,1) 2400(27,6) 1850(21,2) 1850(21,2) 2400(27,6) -- 8500(97,7) --
S8 1´C1´ 1700(19,5) 970(11,2) 2600(29,9) 1900(21,8) 1900(21,8) 2000(23,0) -- 8400(96,6) --
S9 1´C1´ 1540(17,7) 1080(12,4) 2600(29,9) 1850(21,3) 1850(21,3) 2200(25,3) -- 8500(97,7) --
S10 1´C1´ 1550(17,8) 836(9,6) 2400(27,6) 1800(20,8) 1900(21,8) 2000(23,0) -- 8100(93,1) --
S13 1´C1´ 1295(14,9) 820(9,4) 2400(27,6) 1750(20,1) 1625(18,7) 2325(26,7) -- 8100(93,1) --
Sa 1´C1´ 1530(17,6) 970(11,1) 2500(28,7) 1750(20,1) 1750(20,1) 2400(27,6) -- 8400(96,6) --
Sb, S2 1´C2´ 1750(20,1) 970(11,1) 2800(32,2) 1900(21,8) 1900(21,8) 2250(25,9) 1900(21,8) 10750(123,6) --
U C 1220(14,0) -- 1778(20,4) 1880(21,6) -- -- -- 3658(42,1) --
W B2´ 1300(14,9) 730(8,4) 1900(21,8) 2310(26,6) 1600(18,4) -- -- 5810(66,8) --
W2 1´B2´ 1712(19,7) 988(11,4) 2650(30,5) 2000(23,0) 2250(25,9) 1850(21,3) -- 8750(100,6) --
Y B 1100(12,6) -- 2950(33,9) -- -- -- -- 2950(33,9) --

Lista över tenderlok med måtten omräknade till 1:87 inom parentes, och till 1:160 inom hakparentes.
Flytta
till sidan
Lok Litt Axelföljd Tender litt Diameter drivhjul Diameter löphjul Hjulbas lok Total hjulbas (lok+tender) Avst 1:a - 2:a axel Avst 2:a - 3:e axel Avst 3:e - 4:e axel Avst 4:e - 5:e axel Avst 5:e - 6:e axel Avst 6:e - 7:e axel Anmärkning
A 2´B1´ A/C 1800 970(11,2) /1098 8200 16200 2200 1800 2000 2200 -- -- --
A2 2´C-4 A 1800 970(11,2) 8200 16200 2200 1800 2000 2200 -- -- --
A3 2´C-3 A3/C2 1720 970(11,2) 8575 14190 2200 2275 2050 2050 -- -- --
A5 2´C-3 A5/C3 1720 970(11,2) 8575 14190 2200 2275 2050 2050 -- -- --
A6 2´C-3 A4/C2 1720 880(10,1) 8450 14100 2000 2350 2050 2050 -- -- --
A7 2´C-3 C 1720 880(10,1) 8450 14070 2000 2350 2050 2050 -- -- --
A8 2´C-4 A2 1890 980(11,3) 9020 17575 2200 2420 2200 2200 -- -- --
B 2´C A/C 1750 970(11,2) 8200 16150 2200 1750 1850 2400 -- -- --
B2 2´C-3 B2/C5 1540 710(8,2) 6877 13230 1854 1340 1676 2007 -- -- --
B3 2´C-2 B3/K2 1400 800(9,2) 6450 11750 1900 1400 1575 1575 -- -- --
B4 2´C-3 B4/C3 1850 1015(11,7) 7925 13997 2100 1675 1950 2200 -- -- --
E D-3 A/L 1388 -- 5000 11800 2000 1500 1500 -- -- -- --
E2 1´D-3 A/L 1388 970(11,2) 7050 13850 2050 2000 1500 1500 -- -- --
E3 D-3 E3/C2 1290 -- 4850 11550 2010 1420 1420 -- -- -- --
E4 D-3 E4/C2 1275 -- 4850 11750 2050 1400 1400 -- -- -- --
E6 1´D-3 A6/C2 1407 880(10,1) 7200 13900 2090 2060 1525 1525 -- -- --
E7 D-3 E7/C6 1270 -- 4850 10850 2050 1400 1400 -- -- -- --
E8 1´D-3 E8/C4 1407 900(10,3) 7360 14010 2250 2060 1525 1525 -- -- --
E9 2´D-3 E9/C4 1400 900 8600 14500 2100 1550 1650 1650 1650 -- --
E10 2´D-3 G5 1400 900 8600 14500 2100 1550 1650 1650 1650 -- --
E11 1´D-4 A2 1400 890(10,2) 8100 17200 2600 2100 1700 1700 -- -- --
E12, TGOJ M3 D-3 (3-axl) 1295 -- 4850 11665 2050 1400 1400 -- -- -- --
F 2´C1´-4 F 1880 970(11,2)/1098 11100 18200 2200 1750 1975 1975 3200 -- --
Ga, G2 D-3 Ga 1350 -- 4700 13155 1570 1560 1570 -- -- -- Tysk litt BR55
Ga2 D-3 Ga 1350 -- 4700 13155 1570 1560 1570 -- -- -- --
G4 1´D-3 Ga 1350 730 7350 15805 2650 1570 1560 1570 -- -- --
Gb, G5 D-3 Gb 1350 -- 4700 12083 1570 1560 1570 -- -- -- --
G6 1´D-3 Gb 1350 730 7350 14733 2650 1570 1560 1570 -- -- --
G8 1´D-3 L 1400 900 6900 13550 2400 1500 1500 1500 -- -- --
G9 D-2 K2 1400 -- 4500 10800 1500 1500 1500 -- -- -- --
G10 D-2 K15 1350 -- 4700 11583 1570 1560 1570 -- -- -- --
G11 1´D-3 G11 1435 965 7570 14600 2617 1600 1600 1753 -- -- --
L 1´C-3 L 1530 1098 6700 12840 3000 1620 2080 -- -- -- --
L4 1´C-3 L4/C2 1700 1100 6750 12660 2800 1850 2100 -- -- -- --
L5 1´C-3 L5/C3 1550 890 6800 12635 2700 2050 2050 -- -- -- --
L6 1´C-2 L6/K12 1550 895 6050 11055 1950 1900 2200 -- -- -- --
L7 1´C-3 L7/C2 1600 1000 6225 12250 2325 1950 1950 -- -- -- --
L11 1´C-2 L11/K2 1400 800 6225 11450 2325 1950 1950 -- -- -- --
L12 1´C-2 L12/K9 1200 800 5180 10900 1880 1650 1650 -- -- -- --
L14 1´C-3 L14/C8 1660 900 6400 12050 2300 1900 2200 -- -- -- --
L15 1´C-3 L15/C2 1600 1000 6225 12200 2325 1950 1950 -- -- -- --
L16 1´C-2 L16/K11 1400 800 6850 11500 2350 2000 2500 -- -- -- --
L18 1´C-2 L18/K4 1560 900 6050 11140 1950 1900 2200 -- -- -- --
L21 1´C-2 L21/K4 1530 900 6050 11140 1950 1900 2200 -- -- -- --
L22 1´C-2 L22/K2 1400 900 6000 11065 2100 1950 2000 -- -- -- --
L23 1´C-2 L23/K2 1550 920 6000 11300 2100 1900 2000 -- -- -- --
L24 1´C-3 C 1550 890 6000 12050 2100 1900 2000 -- -- -- --
L25 1´C-3 C 1410 836 5868 11992 1982 1956 1930 -- -- -- --
L26 1´C-3 L26/C9 1550 925 6050 11265 1950 1900 2200 -- -- -- --
L27 1´C-3 L27/C10 1550 910 6150 11250 2150 2000 2000 -- -- -- --
L28 1´C-3 L28/C11 1400 910 5600 11025 2200 1700 1700 -- -- -- --
L29 1´C-2 L29/K2 1400 800 6125 11520 2325 1950 1850 -- -- -- --
L30 1´C-2 K2 1400 800 6600 11245 1800 2200 2600 -- -- -- --
L31 1´C-2 K11 1400 800 7000 12350 2500 2200 2300 -- -- -- --
Ma-Md, G7 1´D-3 M 1300 730 6850 13750 2350 1400 1380 1720 -- -- --
R E-3 R 1300 -- 5800 13850 1450 1450 1450 1450 -- -- --
Ta, B5 2´C-3 T 1575 728 7098 13550 1854 1384 1676 2184 -- -- --
Tb, B5 2´C-3 C 1575 728 7098 13340 1854 1384 1676 2184 -- -- --

Lista över tendrar med måtten omräknade till 1:87 inom parentes, och till 1:160 inom hakparentes.
Flytta
till sidan
Tender Litt Antal axlar Hjuldia. tender Hjulbas tender Avst 1:a - 2:a axel Avst 2:a - 3:e axel Avst 3:e - 4:e axel Anmärkning
A 4 970(11,2) 5400(62,1) 1800(20,7) 1800(20,7) 1800(20,7) --
A2 4 1080(12,4) 5800(66,7) 1900(21,8) 2000(23,0) 1900(21,8) --
C, L 3 1100(12,6) 3200(36,8) 1600(18,4) 1600(18,4) -- --
A6/C2 3 1100(12,6) 3200(36,8) 1600(18,4) 1600(18,4) -- --
E3/C2 3 1000(11,5) 3200(36,8) 1600(18,4) 1600(18,4) -- --
E4/C2 3 1080(12,4) 3200(36,8) 1600(18,4) 1600(18,4) -- --
L4/C2 3 1100(12,6) 3200(36,8) 1600(18,4) 1600(18,4) -- --
L7/C2 3 1100(12,6) 3200(36,8) 1600(18,4) 1600(18,4) -- --
L15/C2 3 1100(12,6) 3200(36,8) 1600(18,4) 1600(18,4) -- --
L5/C3 3 1100(12,6) 3300(37,9) 1650(19,0) 1650(19,0) -- --
TGOJ M3 3 1112(12,8) 2900(33,3) 1450(16,7) 1450(16,7) -- --
E8/C4 3 1060(12,2) 3200(36,8) 1600(18,4) 1600(18,4) -- --
E9/C4 3 1060(12,2) 3200(36,8) 1600(18,4) 1600(18,4) -- --
E7/C6 3 1070(12,3) 2800(32,2) 1400(16,1) 1400(16,1) -- --
L14/C8 3 1015(11,7) 3000(34,5) 1500(17,2) 1500(17,2) -- --
L26/C9 3 1100(12,6) 3200(36,8) 1600(18,4) 1600(18,4) -- --
L27/C10 3 1070(12,3) 2800(32,2) 1400(16,1) 1400(16,1) -- --
L28/C11 3 1070(12,3) 2800(32,2) 1400(16,1) 1400(16,1) -- --
F 4 970(11,2) 5400(62,1) 1800(20,7) 1800(20,7) 1800(20,7) --
Ga 3 1000(11,5) 4400(50,6) 2400(27,6) 2000(23,0) -- --
Gb, G5 3 970(11,2) 3400(39,1) 1700(19,5) 1700(19,5) -- --
K2 2 1000(11,5) 2400(27,6) 2400(27,6) -- -- --
L22/K2 2 1076(12,4) 2400(27,6) 2400(27,6) -- -- --
L23/K2 2 1100(12,6) 2400(27,6) 2400(27,6) -- -- --
L29/K2 2 1070(12,3) 2400(27,6) 2400(27,6) -- -- --
L18/K4 2 1090(12,5) 2700(31,0) 2700(31,0) -- -- --
L21/K4 2 1060(12,2) 2700(31,0) 2700(31,0) -- -- --
L12/K9 2 800(9,2) 2750(31,6) 2750(31,6) -- -- --
K11 2 1000(11,5) 2300(26,4) 2300(26,4) -- -- --
L16/K11 2 1000(11,5) 2400(27,6) 2400(27,6) -- -- --
L6/K12 2 1090(12,5) 2700(31,0) 2700(31,0) -- -- --
L11/K12 2 1100(12,6) 2400(27,6) 2400(27,6) -- -- --
L25/K13 2 1115(12,8) 2896(33,3) 2896(33,3) -- -- --
M 3 986(11,3) 3200(36,8) 1600(18,4) 1600(18,4) -- --
R 4 970(11,2) 5400(62,1) 1800(20,7) 1800(20,7) 1800(20,7) --
T 3 968(11,1) 3506(40,3) ?? ?? -- --


Tips
1, Tag en kopia på sidan för internet är ett flyktigt medium, dock är det tänkt att sidan ska
vara kvar så länge som möjligt.

2, Fördelen med en wikisida är att man inte behöver vänta på att "någon" ska rätta ett fel eller lägga till information på sidan, utan ALLA kan lägga till, ändra & ta bort på sidan, så tänk på vad ni gör.

3, I Explorer 6 höger klickade jag på "Editera" och sedan på "Lägg till i favoriter ..." när en varningsruta
   dyker upp.   Där väljer jag "Ja" efter det lägger jag den i rooten till "Länkar" på detta sätt behöver jag
    inte rulla upp sidan innan jag börjara till ändra i den.  // LgrfbsMeddelande:


Till er som vill göra något mer kan ni:
 A: Fixa en logotyp till sidan ,Egenskaper för att lägga upp logon:
       En komplett URL till den
       60 till 100 pixel stor gif-bild sart vitt eller i färg.

 B: tja har inget mer just nu....
//Lgrfbs 

Statestik länk

563 ms at Jan 02 04 06:35:59 AM.